01 april 2020
Ik voel een innerlijke, intuïtieve drang om deze blog te schrijven, maar rationeel voel ik er niet zoveel voor. Ik besluit te luisteren naar het eerste. Er zijn soms mensen die vragen of ik iets meer over mezelf wil schrijven en dat ga ik proberen te doen. Hoewel ik als persoon er niet zoveel toe doe. Het gaat om het verhaal in deze. Alles wat ik nu schrijf komt vanuit iets diepers. Elke dag vecht ik met innerlijke demonen om het maar eens ongepolijst te zeggen. Nu in deze crisistijd helemaal,...
20 maart 2020
Deze blog schrijf ik als wake-up call. Er is heel veel gaande betreffende de corona-crisis. Ik kan alleen schrijven vanuit mijn eigen expertise, kennis en inzichten en iedereen mag ermee doen wat hij wil, want uiteraard is iedereen daar vrij in. In mijn eerdere blog ‘Divine Unity’ schreef ik al over angst zaaien en angst oogsten en het hoe en waarom daarvan. Als het gaat om bewustwording, dan is dit het moment om wakker te worden en je eigen bewustzijn zo snel mogelijk te verhogen. Ik kom...
04 februari 2020
Er is een onnoembaar en onmeetbaar bewustzijn in het bestaan wat er altijd al was en overal en in alles aanwezig is. Het beweegt zich in allerlei richtingen en in allerlei vormen. Goed of kwaad is geen kwaliteit van het bewustzijn, maar leert dat kennen door het als terugkerende beweging te ontvangen. Dat wil zeggen dat door middel van een uitdragende beweging, met als doel een terugkerende beweging, het de voeding voor zichzelf kan zijn. Dit bewustzijn is de schepper zelf die zichzelf wil...
21 januari 2020
Ik hoor met enige regelmaat woorden of zinnen. Het is een bepaalde vorm van helderhorendheid. Het komt gewoon door, luid en duidelijk. Soms ook in klassieke en oubollige taal zelfs. Zo kreeg ik een tijdje terug duidelijk de naam Parcival door. Ik dacht, wat is dit nu voor een doorgeving? Is het een merk of zo? Goed, ik zat er duidelijk naast want het blijkt een mythische ridder uit de 12e eeuw te zijn. Volgens de verhalen was het een bijzondere ridder die op zoek ging naar de Heilige Graal. Zou...
16 januari 2020
Een aantal jaren geleden heb ik een ervaring gehad, een soort uittreding, waarbij ik aan de andere kant kwam, achter de sluier. Ik zat toen erg in een dal toen dit gebeurde. Toen ik aan de andere kant was, ontmoette ik Jezus. Hij sprak met mij en ik sprak vol van ontzag met hem. Daarna toen ik weer uit deze uittreding terugkwam, stroomde er diepe goddelijke liefde door mij heen, die men hier op aarde niet kent vanuit de menselijke omgang. Tot mijn grote geluk, heb ik nog een aantal keren in de...
22 december 2019
Soms incarneren engelen op aarde om hier het licht te komen brengen. Dat is ook hun enige missie, dus ze hoeven hier alleen maar te ‘zijn’ en hun ware aard te tonen. Tegelijkertijd is dat ook vaak de moeilijkheid voor deze mensen, want ze raken soms een beetje doelloos in dit leven. Ze zijn innerlijk fijngevoelig en hebben de intrinsieke drang om het goede te brengen, maar weten vaak niet hoe en zijn zich ook niet meer precies bewust van hun afkomst vanuit hogere sferen. Echter voor deze...
15 december 2019
Alle materie om ons heen heeft een levend karakter. De materie bestáát niet uit energie, maar wordt gevórmd door energie. Ook zogenaamd lege ruimte blijkt vol bewegende deeltjes te zijn, vibrerend in allerlei frequenties. Dat wat deze energie in beweging zet is de Bron, de (scheppings)kracht. Het aloude, oorspronkelijke, tijdloze Licht, dat wat geen begin en geen einde kent. Alles wordt gevormd uit Licht. Deze Bron, daar maken we allemaal deel van uit, we maken deel uit van dat Licht. We...
23 november 2019
Het afgelopen jaar heb ik veel te doen gehad met het thema controle. Het controle willen hebben om me niet machteloos te hoeven voelen. Ik heb al veel losgelaten op dit gebied, maar blijkbaar moet ik nog een stukje verder. Het komt ergens vandaan. Vanaf dat ik een jaar of een á twee was, ervoer ik elke keer als mijn moeder ergens naartoe ging, dat zij nooit meer terug zou komen. Dit duurde jaren. Ik was daarin niet bij machte om iets te doen natuurlijk, want het leven wordt gewoon geleid en...
04 november 2019
Als ik mij gefocust hou op de connectie met God/De Bron, gaat alles goed, dan leef ik van binnen naar buiten. Dat voelt zo en gaat ook zo. Ik ervaar het als het bestaan zelf, waar ik in ingebed ben, waar ik mee verweven ben. Het is geen verticaal eenrichtingslijntje, maar eerder een alomtegenwoordigheid bestaande uit meerdere dimensies, waar je ín bent en vice versa. Als ik in die eenheid ben, dan is alles in flow. Ik ga niet diep met mijn gedachten, ik voer alleen maar die flow uit, ik beweeg...
24 oktober 2019
In mijn omgeving en ook in mijn praktijk hoor ik veel mensen praten over het zoeken naar liefde. Bijna alsof het een te verkrijgen product is. Een hunkering naar samen zijn met iemand, in de behoefte niet langer alles alleen te hoeven doen, zich beter te voelen, gelukkig te zijn. Relaties gaan aan en uit. Er wordt druk en soms wanhopig gezocht naar de liefde. En ook buiten de romantische relaties om, wordt veel gesproken over liefde en men wenst dat ook allemaal voor elkaar en doet dingen in...

Meer weergeven