Divine Unity

Er is een onnoembaar en onmeetbaar bewustzijn in het bestaan wat er altijd al was en overal en in alles aanwezig is. Het beweegt zich in allerlei richtingen en in allerlei vormen. Goed of kwaad is geen kwaliteit van het bewustzijn, maar leert dat kennen door het als terugkerende beweging te ontvangen. Dat wil zeggen dat door middel van een uitdragende beweging, met als doel een terugkerende beweging, het de voeding voor zichzelf kan zijn. Dit bewustzijn is de schepper zelf die zichzelf wil kennen, het is levend en creërend, een lichtkracht die pure liefde en waarheid als informatie in zich draagt. Dit bewustzijn haalt als het ware adem via het geschapene. Het omvat en doordringt alles, ook ons mensenwezens. Er zijn nog vele andere levensvormen in verschillende universa, maar we beperken ons tot deze aardse, voor ons begrijpelijke realiteit. 

 

De uitdragende beweging naar ‘ons’ universum droeg als voorwaarde met zich mee dat alles in vrije wil ontvangen en getransformeerd kon worden. Doordat dit scheppingsbewustzijn als ‘motor’ in alle beweging aanwezig is, ontstond uit liefde automatisch een veelvoud aan liefde en uit angst een veelvoud aan angst. In feite, al zijn er vele onderverdelingen, is alles in dit bestaan terug te brengen tot een keuze voor liefde of een keuze voor angst. Maar omdat liefde en angst in het scheppingsbewustzijn in zichzelf ook kennis bevatten, kon er juist door de vrije wil, in eonen van tijd een autonoom karakter in deze beweging ontstaan. Dit bracht met zich mee dat er vanuit het angstprincipe ook een, zoals wij het noemen, kwade kant ontstond. 

 

Omdat kwaad zichzelf niet als kwaad herkent, valt het niet te veroordelen (al doen wij dat wel). Vanuit het scheppingsbeginsel, vanuit het hogere plan is alles nog steeds zoals het hoort te zijn en nooit mag vergeten worden dat zogenaamd kwade krachten altijd alsnog de mogelijkheid hebben om tot licht te transformeren. Maar tot dat moment heeft dat kwaad door de autonome rol die het zich toe-eigende, als belang dat het wilde blijven bestaan, maakt niet uit hoe. Dat was alleen mogelijk als het gevoed kon worden door eenzelfde trillingsfrequentie. Alles bestaat immers uit trilling. Angst zaaien en angst oogsten is al sinds mensenheugenis een wereldwijde tendens. De weg die daarvoor gekozen werd om dat voor elkaar te krijgen, was de ratio. Via de ratio kunnen hele verhalen worden bedacht en doorgegeven die iedereen in die ban houdt. Door onder andere media en wereldwijde, beïnvloede educatie wordt dit ook al eeuwen gedaan. 

 

Nu leven we in een tijdsspanne die, hoewel het hogere scheppingsplan uiteindelijk altijd zal overwinnen, interessant en cruciaal is geworden met betrekking tot hoe het gaat. Eigenlijk heeft het allemaal te lang geduurd. Langzaamaan wordt dan ook dit universum steeds meer, en opnieuw geïmpregneerd door lichtkrachten en steeds meer ogen worden geopend. Iedereen heeft het vermogen licht naar zich toe te trekken, maar er is de laatste decennia tevens gekozen voor meer incarnatie van zielen die zo helder zijn als kristal, die al een heel hoge lichtfrequentie hebben. Eenmaal hier dienen zij zich te herinneren dat ze een missie hebben. Namelijk, zoals al vaker gezegd, te herinneren wie ze zijn zodat zij een bron van inspiratie kunnen worden voor zichzelf en automatisch voor anderen. Dit is de bedoeling van ‘je licht leven’. Dat geldt overigens voor iedereen, maar zeker voor hen met die missie. Dan ontstaat er, via een heilige wetmatigheid, een lichtveld dat steeds groter wordt. Er ontstaan daardoor nieuwe wegen in het bewustzijn en een andere realiteit wordt mogelijk. En die moet ook mogelijk worden. 

 

Er moet een nieuw evenwicht worden gevonden, dat is al gaande. Onze wereldse systemen waar angst regeert en die nauwelijks het licht kunnen verdragen, maar daar toch mee te maken krijgen, worden opengebroken. In deze fase worden we behoorlijk heen en weer geschud. Maar het kan helpen om te gaan beseffen dat we daadwerkelijk bruggenbouwers zijn tussen hemel en aarde. Het belang van deze herkenning dient niet alleen de aarde maar ook de kosmos.

 

Het gaat allemaal om onbevattelijk veel en in andere tijdskaders en in andere dimensies gelden ook nog eens andere wetten en werkelijkheden. Maar in onze realiteit en in onze identiteit, in de essentie van onze ziel, zijn we verbonden met het bewustzijn en het licht van de schepper. Dat heeft een bestaansdoel. Namelijk dat helder mag worden dat er een diep weten aanwezig is dat er verandering mogelijk is en dat een keuze in resoneren met het licht en met de liefde ontzettend, onvoorstelbaar krachtig is. Het scheppingsbewustzijn wil zich in ons uitdrukken, een zijn met ons, maar de vrije wil komt weer om de hoek kijken. We moeten er bewust voor kiezen dat dat kan. Daarvoor moeten we onze intentie op de hogere lichtfrequentie gericht houden, leven in het NU en het menselijke drama overstijgen. We denken te leven in afgescheidenheid maar niets is minder waar, we maken allen deel uit van het geheel en ieders focus is scheppend en onderdeel van the beginning, the end and beyond. 

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  P.janssen (donderdag, 06 februari 2020 08:33)

  Geweldig, verhelderend!!!

 • #2

  Linda Crick (donderdag, 06 februari 2020 20:10)

  Prachtig verwoord�❤️

 • #3

  Constant Gilis (vrijdag, 07 februari 2020 09:13)

  Precies zoals het is, zo zou ik het ook precies beschrijven, enorm goed verwoord