Liefde, duisternis en licht

Een aantal jaren geleden heb ik een ervaring gehad, een soort uittreding, waarbij ik aan de andere kant kwam, achter de sluier. Ik zat toen erg in een dal toen dit gebeurde. Toen ik aan de andere kant was, ontmoette ik Jezus. Hij sprak met mij en ik sprak vol van ontzag met hem. Daarna toen ik weer uit deze uittreding terugkwam, stroomde er diepe goddelijke liefde door mij heen, die men hier op aarde niet kent vanuit de menselijke omgang. Tot mijn grote geluk, heb ik nog een aantal keren in de loop der jaren de ervaring mogen hebben deze diepe liefde te mogen voelen. Het is letterlijk een kracht die als een groter bewustzijn bij mij binnen komt varen en van een onvoorstelbaar grote genade. Het is niet iets tot nu toe waar ik zelf voor kan kiezen, hoewel een bepaalde mate van ontvankelijkheid wel aan de orde was en is. 

 

Wij mensen spelen en dartelen eigenlijk een beetje rond met allerlei romantische ideeën en behoeften over liefde. Het is bijna een ruilhandel. Voor jou doe ik dit en dan hou jij van mij en als jij aan mijn verwachtingen voldoet hou ik van jou. De goddelijke liefde is vele malen groter en is ook in óns aanwezig, want in essentie zijn we daaruit gevormd, maar deze moet wel worden aangeraakt om groter te kunnen worden voor het kan worden doorgegeven. En het begint bij te beseffen dat het zo is, dat je durft te erkennen dat je gebouwd bent vanuit die goddelijke liefde. Het is geen mooi spiritueel statement, het is zoals het ook technisch in elkaar zit. Zolang je alle aannames, overtuigingen en geklungel hier op aarde gelooft en de duistere kant, die op een bepaalde manier bestaat, de overhand laat hebben in je persoonlijkheids- en wereldbesef, dan gaat het niet lukken. Dan ben je mooi in slaapjesland en handhaaf je je leventje tot aan de dood. Dat mag er ook zijn, maar dan blijf je meer aan de oppervlakte van het leven en brengt het je nooit de ware diepte ervan. 

 

Vaak wordt in een verlangen naar eenheid, om connected te zijn, om thuis te komen, gezocht naar de ware levenspartner. Maar ieder neemt zijn bagage die hij tot nu toe heeft opgedaan in dit wereldse bestaan mee de relatie in. Wat wereldwijd in het groot gebeurt, gebeurt nu ook in het intieme relatieveld. Duistere kanten en lichte kanten in de persoonlijkheden zullen naar boven komen, want die kanten willen beide geleefd worden, dat is een natuurlijke levensbeweging. Twee op de drie relaties overleeft het echter niet of is niet wat het moet zijn. Dit omdat men niet eerst bij zichzelf die vonk van liefde durft te zien en te aanvaarden als zijn oorsprong. Niemand heeft iemand nodig als hij beseft dat hij al in eenheid ís. Als dat moment zich aandient, dat je beseft dat je echt een goddelijk wezen bent en niet dat het een mooi EO-praatje is (sorry voor de EO), dan kunnen ware relaties ontstaan omdat die dienend zijn aan het eigen evolutieproces en aan het scheppingsproces. Op het moment dat je werkelijk kiest voor liefde, zal in interactie met een ander, liefde naar liefde gaan kijken. 

 

Het is bovendien tijd om tot een groter besef te komen, want ook wereldwijd is er een shift nodig van het duister naar het licht. Al duizenden jaren wordt er angst gezaaid en nu in onze tijd is deze beweging op een hoogtepunt met als doel en noodzaak te kantelen naar liefde. Zou dat niet gebeuren, dan gaat er iets tegen de schepping in. Dat is niet de bedoeling en daar wordt op ontelbare fronten wat aan gedaan, ook in de kosmische werelden. 

 

In de schepping zijn vele dimensies en onze 3-dimensionale vorm is er een van. Deze vorm is uniek, omdat we hierin zowel fysiek als geestelijk kunnen evolueren. Er is bepaald dat ieder mens hier een vrije wil heeft, daarmee wordt door velen gedacht dat het gaat om alledaagse dingen, dat je mag kiezen welke baan je wilt of welke partner etc. Dat is natuurlijk zo, maar het gaat niet om die triviale onderwerpen op zich, het gaat erom dat je de vrije wil hebt gekregen om in dit bestaan te kunnen kiezen voor het goede of het kwade, voor het licht of de duisternis, voor liefde of angst. 

 

Soms wordt beweerd dat duisterheid en licht tegenpolen zijn, waarvan de een het ander wil overwinnen, maar dat is veel te kort door de bocht. De levenskracht van de schepping is licht. Van hieruit komt alles voort en daarom is alles in de kern ook licht. Wij bezitten allemaal in ons wezen het licht. Maar in de schepping zit ook, zoals gezegd, de vrije wil. Dat wil zeggen dat alle wezens in deze schepping de keuze hebben om zich verder door te ontwikkelen, weer terug naar de oorspronkelijke lichtbron of ….niet. Degenen die er niet voor kiezen mogen dit zo doen, dat is feitelijk een neutrale keuze. Alleen er zitten voor hen gevolgen aan voor in de toekomst, namelijk dat er altijd een inzicht komt, hetzij in dit leven of in een volgend leven dat men de verkeerde keuze heeft gemaakt. 

 

Maar goed, terug naar de goddelijke liefde. De enige manier om als mens het licht in de vorm van de liefde te laten ‘rulen’ is daar individueel voor te kiezen, waardoor het in het collectief ook de overhand gaat krijgen. Iedereen draagt deze keuze intrinsiek al met zich mee, ook degenen die zich daarvan afkeren, al dan niet bewust. Er is een pure diepe wil nodig, een wil om boven het alledaagse uit te stijgen. En ja, je komt  heus van alles tegen in jezelf en in confrontatie met de wereld, maar so what? 

 

Er is gelukkig al een grote bewustzijnsverandering gaande, waardoor men steeds meer werkelijkheid van onwerkelijkheid gaat onderscheiden. Angst, haat, depressie, rancune, afgunst, het zijn allemaal emotievelden met een lage trilling, in tegenstelling tot liefde, licht, mededogen, compassie en dergelijke die een hoge trilling hebben. Het is een keuze om niet langer te resoneren op de lage trillingen van ‘bad news’, maar te resoneren op de hogere trillingen. We leven in een tijd dat we niet langer half verscholen onder een steen, aan de zijlijn ons beklag kunnen doen, zonder te weten dat er méér is (tussen hemel en aarde) en dat we hier, ieder voor zich een beslissing in hebben te nemen. 

Reactie schrijven

Commentaren: 2
  • #1

    Pedro (vrijdag, 17 januari 2020 07:53)

    Super verhelderend en inspirerend

  • #2

    Sandra (zondag, 19 januari 2020 22:26)

    Zo waar ❤️�� Amen en prachtig verwoord omdat het diep uit jouw wezen komt . Dat is voelbaar . Dank je voor deze inspirerende woorden xxxx