In verbinding met het Licht

Alle materie om ons heen heeft een levend karakter. De materie bestáát niet uit energie, maar wordt gevórmd door energie. Ook zogenaamd lege ruimte blijkt vol bewegende deeltjes te zijn, vibrerend in allerlei frequenties. Dat wat deze energie in beweging zet is de Bron, de (scheppings)kracht. Het aloude, oorspronkelijke, tijdloze Licht, dat wat geen begin en geen einde kent. Alles wordt gevormd uit Licht. 

 

Deze Bron, daar maken we allemaal deel van uit, we maken deel uit van dat Licht. We worden voortgestuwd door deze kracht, maar door de vrije wil van de mens, is er bij bijna iedereen in het aardse leven dwaling ontstaan. Hierdoor kan men zich dit Licht niet meer herinneren en daardoor ook zijn eigen grootsheid niet. 

 

Als het om mijzelf gaat, ik kan het me wel weer herinneren. Waarom het leven mij deze kant op heeft geduwd weet ik niet, maar wel dat ik blijkbaar meebeweeg. Ik ben me altijd bewust van het Licht, ik hou van het Licht en ben zelfs als toeval (of geen toeval) geboren op kerstavond, de nacht van het Licht. Ik krijg het te zien in verschillende vormen in verschillende situaties. Dat laatste is niet iets waar ik zelf de knop in aan of uit kan zetten, dat overkomt me steeds. Als ik het zelf kon beïnvloeden, had ik de knop beslist continu op aan staan, maar zo werkt het dus niet. En dat is wellicht maar goed ook, want je systeem is er niet op gebouwd om dit Licht van zo’n hoge orde op eigen gezag zomaar te kunnen ontvangen. De een is er blijkbaar beter op gebouwd dan de ander om dat hier in dit aardse leven aan te kunnen. Een dergelijk systeem hebben is niet een verdienste van jezelf, dat is wat het is. Waar het wel om gaat is in hoeverre je bereid bent alles van je persoonlijke ontwikkeling, van dat wat in de weg zit, op te geven. 

 

Zoals de zon die moeilijker schijnt door vuile ramen dan door heldere ramen, zo is het met dit ook. Onze ramen moeten gepoetst worden. Met andere woorden, ongeveer alles wat je zelf denkt te weten in het leven en over jezelf, kun je overboord gooien, want daar zit je mee verkeerd. In die zin is ware spiritualiteit niet gezellig. 

 

Tegenwoordig worden er steeds meer kinderen geboren die al een bepaalde bedrading hebben, waardoor het bij hen makkelijker kan doorstromen. Ze hebben al een directe connectie met waar ze vandaan komen en beginnen het leven al met een andere visie. In deze duale wereld vallen ze dan wel even met een klap in deze realiteit, maar dat kunnen ze, eventueel met de juiste begeleiding aan.

 

Ik behoor niet tot deze nieuwe generatie, maar van een eerdere en ik heb het vele jaren moeilijk gehad met integreren hier. Ik hing eigenlijk als een soort fragiele wolk hier rond, verbleef nooit met de voeten op de aarde omdat iets in mij dat niet wilde. Zo heb ik een en ander moeten meemaken, om toch alsnog hier te zijn. Mijn ervaring is en dat hoeft niet voor iedereen zo te gaan, dat ik uiteindelijk überhaupt niet zelf nog veel te willen had (en heb). Mijn leven werd steeds minder mijn leven. Ondanks dat ik al van kinds af aan met meerdere dimensies in aanraking was, heeft het lang geduurd voor ik echt begon te snappen waar het om ging. Gelukkig kwam ik op het juiste moment met een bijzondere leraar in aanraking die mij hierin geeft wat er nodig is. Dit proces gaat nog altijd door en is misschien wel oneindig. 

 

Het doel is dat wat voorbij tijd en ruimte is, het oorspronkelijke en tijdloze Licht naar hier te trekken, naar dit aardse leven en uit te delen als het ware. Er is alleen maar verbinding tussen eenieder en hoe meer Licht in ons ontstaat, hoe meer het automatisch wordt doorgegeven. Op het moment dat iemand het Licht kan ontvangen, er ontvankelijk voor is, dan wordt ook het Licht in zichzelf herinnerd. Licht keert namelijk altijd terug naar zijn oorspronkelijke staat. We leven in een tijd dat dit vóór de dood mag gebeuren en niet pas na de dood.

 

Als we zouden weten wie we zijn, zou alles in één klap veranderen in de wereld. Er zou een nieuwe wereldorde ontstaan waarbij Licht in de vorm van Liefde de grond is van het bestaan. Dit is onderdeel van het Goddelijk plan. Zover zijn we nog niet, maar er is volop beweging in de geziene en ongeziene werelden om ons allen het te laten herinneren. 

 

In mijn praktijk Alles is het Licht (hoe kan het ook anders) werk 'ik' rechtstreeks met dit Licht. Hoe dit verder gaat....misschien in een volgende blog.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0