Wat is dat nou met de liefde?

In mijn omgeving en ook in mijn praktijk hoor ik veel mensen praten over het zoeken naar liefde. Bijna alsof het een te verkrijgen product is. Een hunkering naar samen zijn met iemand, in de behoefte niet langer alles alleen te hoeven doen, zich beter te voelen, gelukkig te zijn. Relaties gaan aan en uit. Er wordt druk en soms wanhopig gezocht naar de liefde. En ook buiten de romantische relaties om, wordt veel gesproken over liefde en men wenst dat ook allemaal voor elkaar en doet dingen in naam van de liefde etc. 

 

Ik heb de liefde ook op persoonlijk niveau leren kennen, doordat ik relaties heb gehad en een relatie al jaren heb, maar ook op een andere manier. Op een heilige manier. Ik heb een paar keer mogen ervaren dat het mij letterlijk binnen kwam varen, via mijn hart en via mijn zonnevlecht. Ik kon dat zien en voelen. Mede daardoor ben ik gaan leren, zien en ervaren dat liefde niet een mensending is, in de zin van dat wij zelf het kunnen sturen of naar ons toe kunnen trekken wanneer we dat willen.

 

Liefde is een kracht die op zichzelf bestaat en waar wij deel van uitmaken. Liefde is niet alleen maar mooi. Het is ook meedogenloos. Het pakt ons ook aan daar waar het nodig is. Liefde als kracht haalt weg wat er niet hoort te zijn. Dus kom je ermee in aanraking, dan kunnen ook dingen veranderen in jou of met betrekking tot jou, omdat deze aan het licht worden gebracht. Liefde is inherent aan Licht en dat houdt weer van het donker. Dus dark places in you, daar gaat het spontaan naartoe, want die moeten en mogen juist in het licht komen.

 

In de wereld is liefde commercieel geworden en bijna alledaags. We zijn vergeten wie we zijn en doordat we ons wanen afgescheiden te zijn van de Bron, zijn we met alle macht, in plaats vanuit Almacht, aan het zoeken buiten onszelf. Daar vinden we het echter nooit zolang we denken dat liefde van de wereld is. En omdat we iets teveel afgezakt zijn naar het niveau van dit wereldse, herinneren we ons niet dat we zelf wezens zijn van het Licht en dus Liefde. We ZIJN het! In ons diepste authentieke zelf, zijn we en maken we deel uit van het mooiste licht dat er bestaat, wat AL was en is.

 

Als we dit weer zouden kunnen zien, zijn we niet meer afhankelijk van de persoonlijke liefde. Dan is persoonlijke liefde gewoon onderdeel van wie je bent en vormt zich dat vanzelf in relaties met anderen. Er zijn meerdere dimensies in het leven, meerdere lagen en niet alleen maar het collectief waar je je in beweegt en wat je doet geloven dat wat je ziet de waarheid is. De waarheid laat zich niet met de zintuigen en het verstand beschrijven. De waarheid is het leven zelf en dat leeft jou en niet andersom. Dus wil je liefde voelen, ervaren en ZIJN, durf dan het leven jou te laten leven. Let go of control!

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0