Mijn naam is Nicolette Gabriëlla de Wilde en ik ben 51 jaar.

 

In mijn leven heb ik mij veel gefocust op gezondheid van lichaam en geest. Dit kwam omdat 'gezondheid' een big issue was in mijn eigen leven, maar ook omdat er een innerlijke drive was om me in dit gebied te verdiepen.

 

Ongeveer 25 jaar geleden begon deze innerlijke drive zich te vertalen in allerlei studies (zie CV), tot ik mij langzaamaan realiseerde dat daadwerkelijke healing, in de zin van heelwording en heelheid, niet komt vanuit mentale kennis (hoewel deze soms zeker kan bijdragen), maar vanuit een andere bron. 

 

Dat we in een duale wereld leven is niet het probleem, zoals vaak wordt beweerd, maar dat we afgescheiden zijn geraakt van onszelf, dát is wel een probleem. Vanuit die afgescheidenheid ontstaan er dan allerlei moeilijkheden en belemmeringen op de levensweg waardoor men het leven overleeft in plaats van (mee)leeft. 

 

Hoewel ik een interessant bestaan had merkte ik dat ik niet in de matrix van het leven paste, wat enig intensief zelfonderzoek vereiste. In 2012 ben ik bij Rens Hendriks in Nijmegen terechtgekomen die mij sindsdien de juiste kant opduwt. Ik heb lange tijd (jaren) een grotendeels onzichtbaar leven geleid om een kracht in mij aanwezig te laten zijn, zonder dat ik daardoor omvergeblazen word.